Obchod s plynem

VNG Energie Czech se soustředí na dodávky zemního plynu velkoodběratelům. Našimi zákazníky jsou průmyslové firmy z různých odvětví - sklárny, papírny, pekárny, mlékárny, tepelná hospodářství, cihelny, pivovary apod.

Nabízíme výhodné ceny. Čerpáme z širokých produktových možností danými rozsáhlým nákupním portfoliem - vedle dlouhodobých kontraktů s řadou evropských partnerů se účastníme i obchodování na krátkodobých trzích. Skupina VNG se aktivně podílí na průzkumu a těžbě zemního plynu v Norsku.

Pro zaslání poptávky lze využít přiložený formulář, případně je možné poslat potřebná data v jakémkoliv vlastním formátu. Pro detailnější informaci o profilu spotřeby je vhodné zaslat denní diagram spotřeby ideálně za uplynulých 12 měsíců.

VNG Energie Czech se těší na zaslání výzvy k předložení nabídky. Obratem Vás budeme kontaktovat s informací o dalším postupu, eventuálně s návrhem osobní schůzky.

Vstup pro zákazníky VNG - Pricemonitor