Produkty

Vhodným nákupem energie může zákazník dosáhnout významné podpory aktivit společnosti a přispívat k udržitelnému snížení nákladů na zemní plyn.

Nabízíme veškeré možnosti pro nákup plynu. Jsme připraveni konzultovat a navrhnout řešení, které bude odpovídat individuálním potřebám zákazníka. Naše portfolio nákupu nám umožňuje nabízet vlastní produkty vázané na krátkodobé, středně i dlouhodobé nákupní kontrakty, či jejich kombinace.

Těmito produkty jsou:

 • Cenový vzorec (CZK, EUR, USD)
 • Cenový vzorec s podílem spotového nákupu
 • Pevná cena
 • Flexibilní nákup s možností volby cenové konstrukce
 • Postupný nákup
 • Kombinace

V případě zájmu zajistíme:

 • Dodávky konečným zákazníkům
 • Dodávky do virtuálního obchodního bodu
 • Částečné dodávky
 • Dodávky na bázi krátkodobých nebo dlouhodobých smluv
 • Strukturované nebo Base-load dodávky