Skladování plynu

Skupina VNG disponuje čtyřmi zásobníky s efektivní skladovací kapacitou 2,4 mld. m3. V plánu je další navyšování skladovacích kapacit. Zároveň VNG vyvíjí produkty pro optimální vytížení zásobníků (např. krátkodobé skladovací kapacity).

Na českém trhu jsou dále využívány skladovací kapacity na smluvní bázi. Tyto kapacity slouží převážně k pokrytí jak sezónní, tak i špičkové potřeby.