Skupina VNG

VNG AG (VNG) je skupina podniků činná v rámci Evropy s hlavním sídlem v Lipsku. Jádrem jejího obchodu jsou dovoz a dodávky zemního plynu velkoodběratelům.

VNG patří ke 3 nejvýznamnějším německým a 10 evropským dovozcům zemního plynu. Podniky skupiny VNG poskytují dále rozsáhlá řešení přepravy a skladování zemního plynu, energetické technologie a služby. Společnost VNG má více než 50leté zkušenosti s dodávkami zemního plynu.

Zobchodované množství zemního plynu skupiny VNG v roce 2017 přesáhlo 533 mld. kWh, což představuje šestinásobek roční spotřeby České republiky. Tradiční oblastí působnosti VNG je východní část Německa, v rámci obchodních aktivit skupina VNG využívá i příležitosti v celém Německu, rostoucí význam však zaznamenávají i další dynamicky se rozvíjející národní trhy v Evropě.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách www.vng.de.