Služby

Změny na evropských trzích přináší řadu nových zkušeností pro koncové zákazníky, kteří se postupně etablují v měnících se podmínkách obchodu se zemním plynem.

VNG Energie Czech poskytuje asistenci se změnami dodavatele. Buduje si tak pozici obchodníka, kde je přechod mezi jednotlivými smluvními vztahy bezproblémový. Díky osobnímu přístupu jsou neustále v přímém kontaktu i klienti regionálně vzdálení od pražské centrály VNG Energie Czech, a to před podpisem smlouvy i v samotném průběhu dodávek.

Zákazník neztrácí přístup k informacím o své spotřebě (prostřednictvím systému příslušné distribuční společnosti). Ve VNG Energie Czech získává partnera, který sdílí informace o změnách na českém trhu a dále veškeré události zasazuje do vývoje v evropském kontextu. Informační servis poskytovaný ze strany VNG Energie Czech pomáhá najít vhodné řešení pro klientské požadavky. Zákazník tak má možnost optimalizovat svoji spotřebu a dosáhnout tak dalších významných úspor.

VNG Energie Czech pomáhá zákazníkům orientovat se v podmínkách na českém plynárenském trhu. Níže je k dispozici základní přehled legislativy, pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.